เรื่อง ทำการรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 60 -31 ม.ค. 61

กลุ่มข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
วันที่ 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561 มี 3 ขั้นตอน คือ
- ทำการรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 1/2561 ส่งผู้บังคับบัญชาเห็นชอบกับผล
- กรรมการประเมินผลและยืนยันผล ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
- เข้ามารับทราบผลการประเมิน หลังจากที่การเจ้าหน้าที่คณะประกาศผล
วันที่ 5-15 มี.ค. 2561
- ทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบ 2/2561 ส่งผู้บังคับบัญชาให้เห็นชอบกับแผน
ภายในวันที่ 15 มี.ค.2561


กลุ่มพนักงานฯ
วันที่ 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
- ทำการรายงานผลการปฏิบัติงานครึ่งเทอม (การทำงานตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 -31 ม.ค.
61) ส่งผู้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบผล
- ผู้บังคับบัญชาเข้ามารับทราบ ภายในวันที่ 4 มี.ค.
วันที่ 5-15 มี.ค. 2561
- ไม่ต้องดำเนินการอะไร
(ระบบจะเปิดให้กลุ่มพนักงานฯทำการรายงานผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง ประมาณเดือน
ก.ค.- ส.ค. 61)

PSU :: Webmail Logo
PSU :: Webmail Login
Name:
Password:
Password Setting
FAQ
New User Start Here
เริ่มต้นใช้งานใหม่ คลิกที่นี่